• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Ons duurzaamheidsbeleid

Windmolens Roeselare | Composteringsbedrijf Sterckx

Opwekking groene energie

Een groot deel van ons energieverbruik vullen we in met groene energie die we zelf opwekken. Daarvoor zorgen zonnepanelen en een windmolen op onze site in Roeselare.

Sortveen levering op kanaal | Composteringsbedrijf Sterckx

Duurzame mobiliteit

We streven er continu naar om onze impact op het verkeer en de omgeving te verminderen. Dat doen we onder meer door transport over de weg te vermijden waar dat kan. Grondstoffen voor dekaarde voeren we bijvoorbeeld maximaal aan per schip.

Duurzaam ondernemen behoort tot het DNA van ons bedrijf.

Duurzaamheid loopt als een rode draad doorheen alles wat we doen. In de eerste plaats door onze activiteit zelf. We maken namelijk een product op basis van moeilijk te verwerken reststoffen afkomstig uit de landbouw of de voedingsindustrie.
Maar we gaan ook verder: in alle onderdelen van ons productieproces zoeken we steevast naar de meest ecologische oplossing.

Biofilter | Composteringsbedrijf Sterckx

Biofilter

We streven ernaar een aangename omgeving te creëren rond ons bedrijf. We leveren dan ook heel wat inspanningen om lawaaihinder of geuroverlast te beperken voor de omwonenden.

Het meest in het oog springende voorbeeld daarvan is de biofilter op onze site. Dat is de grootste van België!

Enten met champignonbroed | Composteringsbedrijf Sterckx

VERMINDEREN AFVALSTROMEN

Het verminderen van onze afvalstromen is een belangrijke pijler van ons duurzaamheidsbeleid. Al onze substraten worden in bulk geleverd.

Ook met onze leveranciers bekijken we hoe we samen de afvalstromen kunnen verminderen. Bijvoeding komt bij ons bijvoorbeeld altijd in bulk aan. En ook het champignonbroed wordt geleverd op herbruikbare inoxrekken.

Rationeel watergebruik


Bij het aanmaken van substraat is veel water nodig. Daarvoor hergebruiken we zoveel mogelijk regenwater. Dit ‘gratis’ water vangen we op over de volledige oppervlakte van onze bedrijfsterreinen en gebouwen. Raken onze regenwaterreserves toch eens uitgeput? Dan gebruiken we zuiver oppervlaktewater uit het kanaal Roeselare-Leie. Grondwater laten we dus onaangeroerd.