• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Ophaling mest

Paardenmest en kippenmest vormen de grondstoffen van ons productieproces. We halen die dus graag bij u op. Daarvoor beschikken we over de nodige vergunningen en geschikt rollend materieel. Ook groenafval, rundermest en geitenmest komen we bij u ophalen. Zo slaan we twee vliegen in één klap: u hoeft het afval niet zelf af te voeren en wij vullen onze grondstoffenvoorraad aan.
Ophaling paardenmest | Composteringsbedrijf Sterckx

Ophaling paardenmest


Wekelijks sturen we ondertussen 14 vrachtwagens de baan op om paardenmest op te halen. Dat doen ze in een straal van 200 km rond Roeselare. In België tot in pakweg Antwerpen, Brussel of Namen, maar ook in Frankrijk in Valenciennes, Soissons en Duinkerke. Zelfs in de regio Parijs.

Wij zoeken in eerste instantie paardenmest die aan de volgende criteria beantwoordt:
- Strorijk (tarwestro, geen gerstestro)
- Vers en jong
- Zuiver (vrij van ander afval zoals hooi, stenen, voederresten, …)
- Goed bereikbaar voor onze vrachtwagens

Doordat wij paardenmest nastreven die niet ver geteerd is, garanderen wij u een regelmatige ophaling. Zo blijft uw bedrijf netjes.

Bij elke ophaling leveren we een MestAfzetDocument (MAD) af. Dat geldt als bewijs voor verwerking van de mest in milieuvriendelijke omstandigheden.

Ook paardenmest op andere strooisels kunnen wij tegen kostprijs ophalen en bij derden laten verwerken.

Paardenmest laten ophalen?

Informatie aanvraag


Vragen of vrijblijvende informatie over onze ophalingen van paardenmest? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder met een voorstel op maat.

BRECHT VANDERMEERSCH
accountmanager klanten mestophaling
Ophaling paardenmest | Composteringsbedrijf Sterckx

We gaan tot het uiterste om in te spelen op de verwachtingen van onze klanten.

Ophaling kippenmest


Per week wordt ca 400 ton slachtkuikenmest verwerkt. Vanuit de regio Roeselare wordt de kippenmest aangevoerd. De mest is afkomstig van slachtkuikens op houtkrullen en dus droog en gemakkelijk verwerkbaar.

Deze slachtkuikenmest dient als stikstofbron voor het champignonsubstraat.

Ophaling kippenmest I Sterckx
Ophaling kippemest | Composteringsbedrijf Sterckx

Kippenmest laten ophalen?

Informatie aanvraag


Vragen of vrijblijvende informatie over ons ophalingen van kippenmest? Aarzel niet om ons te contacteren. We helpen u graag verder met een voorstel op maat.

WIM DENEIR
Aankoper kippenmest, gips en stro

Sterckx levert continu inspanningen om zijn impact op het verkeer te verminderen. Zo streven we er steeds naar om de verkeersdrukte in onze directe omgeving tot een minimum te beperken.

Afvaltransport

Gecertificeerde vervoerder


Sterckx is een gecertificeerde vervoerder van diverse afvalstoffen en mest. We halen dus niet alleen paardenmest en kippenmest op voor ons productieproces, maar ook rundermest, geitenmest en groenafval.

Afvaltransport gecertificeerde vervoerder | Composteringsbedrijf Sterckx