• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Teeltbegeleiding op maat

Onze teeltbegeleiders adviseren al onze klanten op het gebied van teeltmethoden, bemesting en gewasbescherming. Daarnaast bieden ze ondersteuning bij vraagstukken op het gebied van techniek en wetgeving. Teeltbegeleiding beschouwen wij niet als een ‘nevenactiviteit’, maar als een wezenlijk onderdeel van onze service. Het uiteindelijke resultaat is een hoger rendement, een beter kennisniveau en een nauw contact met onze klanten. 
Teeltbegeleiding op maat | Composteringsbedrijf Sterckx

Erik Bleij


Erik runt al jaren een champignonkwekerij in Dreumel, Nederland. Daarnaast staat hij onze klanten bij als teeltbegeleider.

Hans Voet


Hans was champignonkweker in Nederland, Ierland en Schotland. Sinds 2016 adviseert hij de klanten van Sterckx als champignonspecialist.