• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Archief

Biofilter geuruitstoot verminderen vestiging Roeselare | Composteringsbedrijf Sterckx

Vervanging biofilter

22/06/2015

Actualiteit

In de zomer van 2011 werd bij ons bedrijf, nv Karel Sterckx, een biofilter in gebruik genomen om een einde te stellen aan de geuremissies van het bedrijf die hoofdzakelijk ten zuiden van het bedrijf aanleiding gaven tot geurklachten.

Het type biofilter dat geïnstalleerd werd, was erg vernieuwend. Niet enkel door het feit dat het toen de grootste operationele filter in Vlaanderen was, maar ook de luchtverdeling over de filter was innovatief en hierdoor zeer gelijkmatig. Om de hoge efficiëntie te blijven garanderen, werd de werking van de biofilter driemaandelijks gecontroleerd door een gespecialiseerde firma, die ook advies gaf over eventueel door te voeren aanpassingen. Uit deze opvolging is gebleken dat het filtermateriaal aan vervanging toe is. Na vier jaar goede werking zal het materiaal uitgegraven worden en vervangen worden door nieuw materiaal.

Om de geuruitstoot tijdens deze werken te beperken, wordt ervoor geopteerd de modulair opgebouwde filter in delen te vervangen. Van deze gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om de nuttige biofilteroppervlaktee met nog eens 750 m² te vergroten. Deze bijkomende filtercapaciteit zal benut worden om de proceslucht van twee nieuwe composteringsbunkers, die in aanbouw zijn, te zuiveren. Deze werden vorig jaar vergund en worden in het najaar in gebruik genomen.

Het bedrijf nv Karel Sterckx vraagt aan haar omgeving begrip voor deze noodzakelijke vervanging van het biofiltermateriaaal en voor de mogelijke tijdelijke geuremissie die dit met zich mee kan brengen. Er zal alles aan gedaan worden om de vervanging per deel zo vlot mogelijk te laten verkopen.

De start van de werken is voorzien voor maandag 22 juni. Indien alles volgens plan verloopt, zullen deze activiteiten binnen de vier weken, dus voor het bouwverlof, afgerond zijn. Met deze vervanging gaat een kost gepaard van ruim 200.000 euro.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zoals steeds terecht bij Bart Sterckx of Stefaan Hennebel.

Lees meer...
Tunnelbedrijf champignonsubstraat Sterckx vestiging Hongarije | Composteringsbedrijf Sterckx

Sterckx bouwt nieuw tunnelbedrijf in Hongarije

15/09/2015

Actualiteit

Sterckx is na de zomer 2015 klaar met de bouw van een nieuw tunnelbedrijf in Hongarije (Tök).

Er komen 9 fase II en III tunnels met elk een capaciteit van 200 ton. De totale capaciteit aan doorgroeide compost komt daardoor op 700-720 ton te liggen. 
Lees meer...