• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Actualiteit

Windmolens Roeselare industriegebied De Pilders | Composteringsbedrijf Sterckx

Windmolens bij Sterckx

13/03/2014

Actualiteit

Sterckx investeert in twee windturbines. De eerste komt op de eigen site, de tweede op het nabijgelegen industriegebied "De Pilders". Het windpark zal gezamenlijk vijf windmolens bevatten.

De turbines hebben een masthoogte van 100 m. De wieken beslaan diameter van 90 m wat de tiphoogte op 145 m brengt. Elke windmolen heeft een vermogen van 2,5 MW. De verwachte gemiddelde opbrengst is 5.000 MWh per jaar. Klik hier voor een korte omschrijving.

Voor de technici en fanatieke liefhebbers vind je hier een gedetailleerde uitleg.
Van de windturbine op de site van Sterckx zal 90 % van de opbrengst voor eigen gebruik dienen, 10 % wordt op het openbaar net geplaatst.
Lees meer...

Volvo FH480 TC

30/05/2021


Onze allereerste trekker Volvo werd in dienst genomen.

Lees meer
Biofilter geuruitstoot verminderen vestiging Roeselare | Composteringsbedrijf Sterckx

Vervanging biofilter

22/06/2015

Actualiteit

In de zomer van 2011 werd bij ons bedrijf, nv Karel Sterckx, een biofilter in gebruik genomen om een einde te stellen aan de geuremissies van het bedrijf die hoofdzakelijk ten zuiden van het bedrijf aanleiding gaven tot geurklachten.

Het type biofilter dat geïnstalleerd werd, was erg vernieuwend. Niet enkel door het feit dat het toen de grootste operationele filter in Vlaanderen was, maar ook de luchtverdeling over de filter was innovatief en hierdoor zeer gelijkmatig. Om de hoge efficiëntie te blijven garanderen, werd de werking van de biofilter driemaandelijks gecontroleerd door een gespecialiseerde firma, die ook advies gaf over eventueel door te voeren aanpassingen. Uit deze opvolging is gebleken dat het filtermateriaal aan vervanging toe is. Na vier jaar goede werking zal het materiaal uitgegraven worden en vervangen worden door nieuw materiaal.

Om de geuruitstoot tijdens deze werken te beperken, wordt ervoor geopteerd de modulair opgebouwde filter in delen te vervangen. Van deze gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om de nuttige biofilteroppervlaktee met nog eens 750 m² te vergroten. Deze bijkomende filtercapaciteit zal benut worden om de proceslucht van twee nieuwe composteringsbunkers, die in aanbouw zijn, te zuiveren. Deze werden vorig jaar vergund en worden in het najaar in gebruik genomen.

Het bedrijf nv Karel Sterckx vraagt aan haar omgeving begrip voor deze noodzakelijke vervanging van het biofiltermateriaaal en voor de mogelijke tijdelijke geuremissie die dit met zich mee kan brengen. Er zal alles aan gedaan worden om de vervanging per deel zo vlot mogelijk te laten verkopen.

De start van de werken is voorzien voor maandag 22 juni. Indien alles volgens plan verloopt, zullen deze activiteiten binnen de vier weken, dus voor het bouwverlof, afgerond zijn. Met deze vervanging gaat een kost gepaard van ruim 200.000 euro.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zoals steeds terecht bij Bart Sterckx of Stefaan Hennebel.

Lees meer...