• Sterckx | Composteringsbedrijf Champignonsubstraten

Archief

Karel Sterckx – Trends Gazellen 2018| Composteringsbedrijf Sterckx

Karel Sterckx – Trends Gazellen 2018

01/03/2018

Actualiteit

Karel Sterckx staat voor het eerst in 2018 in de top 100 van de snelst groeiende bedrijven grote bedrijven. Karel Sterckx mag zich met trots in 2018 West-Vlaamse Grote Gazelle noemen.
Lees meer...
ESF-subsidie duurzaam loopbaanbeleid| Composteringsbedrijf Sterckx

Sterckx besteedt aandacht aan duurzaam loopbaanbeleid.

07/05/2018

Actualiteit

Met steun van de Vlaamse Overheid en het Europees Sociaal Fonds (ESF) werkt Sterckx verder aan een duurzaam loopbaanbeleid voor haar medewerkers en toekomstige medewerkers.

Tijdens de projectperiode die loopt van 1 april 2018 t.e.m. 31 oktober 2019 worden verschillende facetten van het duurzaam loopbaanbeleid bekeken en uitgewerkt.

Op volgende 6 grote uitdagingen wil Sterckx met het ESF-project een antwoord geven :
 • Verbetering van de instroom
 • Verzekeren van een goed onthaal en de opvolging van de nieuwe medewerkers verzekeren
 • Ontwikkeling van een coherent competentiebeleid voortbouwend op wat er is
 • Realisatie doorstroom
 • Coachend leidinggeven ondersteunen en stimuleren
 • Het opzetten van een duidelijke communicatie- en overlegstructuur
Met de acties i.k.v. het ESF-project willen we graag volgende bereiken:
 • Een goede match tussen (nieuwe) medewerkers en de organisatie o.b.v. gedragen waarden en gelijklopende belangen
 • Een goede instroom (intern/extern) creëren zodat de werkdruk haalbaar blijft 
 • Een warm onthaal binnen een heel traject van opvolging, ontwikkeling en begeleiding
 • Een competentiegericht ontwikkelingsbeleid zodat elke medewerker werkt volgens zijn kennen/kunnen en dit in een gepaste job die kan variëren volgens de behoeften van de medewerker en/of het bedrijf
 • Sterke leidinggevenden en ondernemende en betrokken medewerkers
 • Alle noodzakelijke procedures, coaching en tools ontwikkelen die bovenstaande helpen realiseren 
 • Een duidelijke structuur wat betreft overleg en verantwoordelijkheden
Lees meer...
50 jaar Sterckx | Composteringsbedrijf Sterckx prijs

50 jaar Sterckx

31/12/2017

ActualiteitLees meer...